NOHEJI MACHI Tempura Restaurant list

oonishishokujibou
KAMIKITA GUN NOHEJI MACHI AOMORI 039-3131 Japan
4.5
hanasen
KAMIKITA GUN NOHEJI MACHI AOMORI 039-3116 Japan
4.5
sumibiyakinikuooban
KAMIKITA GUN NOHEJI MACHI AOMORI 039-3131 Japan
4.4
miyahisashishi
KAMIKITA GUN NOHEJI MACHI AOMORI 039-3111 Japan
4.4
izakayadainingumaru
KAMIKITA GUN NOHEJI MACHI AOMORI 039-3131 Japan
4.4
sakamotoshokudou
KAMIKITA GUN NOHEJI MACHI AOMORI 039-3154 Japan
4.2
tsutaya
KAMIKITA GUN NOHEJI MACHI AOMORI 039-3154 Japan
4.1
chiyo
KAMIKITA GUN NOHEJI MACHI AOMORI 039-3114 Japan
4.0
washokushoshibanoya
KAMIKITA GUN NOHEJI MACHI AOMORI 039-3114 Japan
3.9
jouyatouresutoran
KAMIKITA GUN NOHEJI MACHI AOMORI 039-3105 Japan
3.7
umisachi
KAMIKITA GUN NOHEJI MACHI AOMORI 039-3131 Japan
3.5
bunbuku
KAMIKITA GUN NOHEJI MACHI AOMORI 039-3131 Japan
3.4
kappasushi nobechimise
KAMIKITA GUN NOHEJI MACHI AOMORI 039-3171 Japan
3.3
sushitotenpuranomisetsutaue
KAMIKITA GUN NOHEJI MACHI AOMORI 039-3131 Japan
3.0
shokujitokorosudomarikatsuragatsu
KAMIKITA GUN NOHEJI MACHI AOMORI 039-3131 Japan
3.0
makotosushi
KAMIKITA GUN NOHEJI MACHI AOMORI 039-3131 Japan
-
katsutei
KAMIKITA GUN NOHEJI MACHI AOMORI 039-3131 Japan
-
nagahamashokudou
KAMIKITA GUN NOHEJI MACHI AOMORI 039-3154 Japan
-
sobaya saitou
KAMIKITA GUN NOHEJI MACHI AOMORI 039-3154 Japan
-
paruko
KAMIKITA GUN NOHEJI MACHI AOMORI 039-3158 Japan
-
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • >