SAITAMA SHI Tempura Restaurant list

fuji
SAITAMA SHI SAITAMA 330-0062 Japan
4.3
tenpurahanasaki
SAITAMA SHI SAITAMA 338-0001 Japan
4.2
aduma
SAITAMA SHI SAITAMA 634-0837 Japan
4.2
shiotendonurawamise
SAITAMA SHI SAITAMA 330-0064 Japan
4.2
unagi・kawazakanaryouri kojimaie
SAITAMA SHI SAITAMA 340-0028 Japan
4.0
shinjukutsunahachi urawamise
SAITAMA SHI SAITAMA 330-0063 Japan
4.0
tenpura「arakawa」 urawaroiyarupainzuhoteru
SAITAMA SHI SAITAMA 330-0062 Japan
3.8
shimizuya
SAITAMA SHI SAITAMA 331-0812 Japan
3.8
ginzaten'ichi
SAITAMA SHI SAITAMA 330-0854 Japan
3.7
tendontenya oomiyanishimise
SAITAMA SHI SAITAMA 330-0854 Japan
3.6
tendon・tenpurahonpo santen iwatsukimise
SAITAMA SHI SAITAMA 339-0055 Japan
3.6
tendontenya oomiyahigashimise
SAITAMA SHI SAITAMA 634-0837 Japan
3.6
tendontenya kitaurawamise
SAITAMA SHI SAITAMA 330-0074 Japan
3.5
tendontenya urawamise
SAITAMA SHI SAITAMA 330-0063 Japan
3.5
tendon・tenpurahonpo santen oomiyaoowadamise
SAITAMA SHI SAITAMA 337-0053 Japan
3.4
hanayayobee minamiurawamise
SAITAMA SHI SAITAMA 474-0073 Japan
3.2
hanayayobee oomiyahongoumise
SAITAMA SHI SAITAMA 979-0402 Japan
3.2
mugitoro tenpura agetenya saitamaionmo^ruyonoten
SAITAMA SHI SAITAMA 338-0004 Japan
3.0
hanayayobee yonoten
SAITAMA SHI SAITAMA 338-0014 Japan
3.0
tendon・tenpurahonpo santen ionmo^ruyonoten
SAITAMA SHI SAITAMA 338-0004 Japan
2.7
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • >