HAMURA SHI Tempura Restaurant tenpurarin the way to go & Tempura Restaurant Book Japan
tenpurarin
HAMURA SHI ,TOKYO ,205-0001 ,Japan
Tel.042-579-6611
05 5.0 [0reviews]
Google MAP