KAGOSHIMA SHI Tempura Restaurant tenpura takashiten the way to go & .Home Page Tempura Restaurant Book Japan
tenpura takashiten
KAGOSHIMA SHI ,KAGOSHIMA ,890-0016 ,Japan
Tel.099-224-2221
05 5.0 [0reviews]
Google MAP
Home Page