HIROSAKI SHI Tempura Restaurant kinpachi the way to go & Tempura Restaurant Book Japan
kinpachi
HIROSAKI SHI ,AOMORI ,036-8093 ,Japan
Tel.0172-88-8037
05 5.0 [0reviews]
Google MAP